Sprawdzanie Szczelności Instalacji Gazowej

Każda instalacja gazowa musi przechodzić kontrolę, które mają na celu sprawdzenie jej stanu technicznego i szczelności, a co za tym idzie dać mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i spokoju ducha. Kontrolę powinno wykonywać się raz do roku. Próba szczelności instalacji gazowej jest podstawową sprawą po wybudowaniu, przebudowaniu lub remoncie instalacji. Do powyższego zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, które określa szczegółowe wytyczne użytkowania i instalacji urządzeń gazowych.

 

Kiedy więc należy wykonać główną próbę szczelności instalacji gazowej?

Przede wszystkim sprawdzenie szczelność instalacji gazowej należy sprawdzić w momencie, kiedy jest to zupełnie nowa instalacja, która musi zostać dopuszczona do użytku. Ponadto próba szczelności musi także zostać wykonana w przypadku jakiejkolwiek przebudowy, lub kiedy została ona poddana pracom remontowym. Firma gazowa musi zostać wezwana do wykonania próby w przypadku, kiedy dana instalacja została wyłączona z użytkowania na okres dłuższy niż sześć miesięcy, lub kiedy zupełnie nowa instalacja nie została napełniona paliwem gazowym w przeciągu 6 miesięcy od wykonania poprzedniej próby szczelności - wówczas należy wykonać ją ponownie.

 

Jakie są główne zasady podczas sprawdzania szczelności instalacji gazowej?

Przede wszystkim sprawdzanie szczelności instalacji gazowej wykonuje się odrębnie dla części instalacji przed gazomierzem oraz odrębnie dla pozostałej części instalacji z pominięciem gazomierza. Nie dokonuje się pomiaru szczelności samego gazomierza, ponieważ jest on sprawdzany fabrycznie na szczelność według odrębnych przepisów i to producent gwarantuje jego szczelność pod warunkiem, iż nie nastąpiło uszkodzenie mechaniczne w czasie montażu lub dystrybucji. Należy dodać, iż główną próbę szczelności wykonuje się na instalacji, która nie została zabezpieczona antykorozyjnie - należy ją oczyścić, zaślepić końcówki, otworzyć kurki i odłączyć odbiorniki gazu. Taką próbę należy także wykonać odpowiednim sprzętem - manometr, który został do tego celu wyprodukowany musi spełniać wymagania klasy 0,6 oraz posiadać świadectwo legalizacji. Do takich badań najlepiej jest zastosować manometr o średnicy 160 lub 250 mm, który jest zgodny z normą PN-EN 837-1:2000.

 

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:

Od 0-0,16MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05-0,1 MPa (0,5-1,0 bara) lub 0-0,25 MPa (0-2,5 bar) w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1-0,21 MPa (1,0-2,1 bara). Ciśnienie czynnika próbnego w trakcie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić dla instalacji lub jej części znajdującej się w lokalu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem 0,1MPa natomiast dla instalacji zewnętrznej wykonanej w ziemi - 0,21 MPa. Wynik głównej próby szczelności należy uznać za pozytywny, jeśli w okresie 30-60 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.

 

Próba szczelności instalacji gazowej.

Wszystkie te dane są szalenie ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców danego lokalu lub domu rodzinnego, jak i wszystkich sąsiadów. Sprawdzanie szczelności instalacji gazowej należy pozostawić profesjonalistom odpowiednio do tych czynności uprawnionym. Firma GAZOWA Sp. z o.o. Sp. k. (Sierejewski) to znana i ceniona marka, która zadba o szczelność domowej instalacji gazowej zarówno w Warszawie jak i jej okolicach.

 

Sprawdzanie szczelności instalacji gazowej - podczas pracy

-->